Oddział w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP Oddział Wałbrzych