KALENDARIUM


29.04.2019r.
13.05.2019r.
  

ZEBRANIE
 ZARZĄDU

-R Z E C Z K A-
 


CO
W PRASIE
I U SĄSIADÓW
 

Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów
i Techników
w Niemczech T.Z
.

Stowarzyszenie
Inżynierów
i Techników
Polskich we Francji

Stowarzyszenie Techników
Polskich
w Wielkiej Brytani

Stowarzyszenie
Inżynierów
Polskich
w Kanadzie


 

  Stowarzyszenie
Inżynierów
i Techników
Polskich w Austri

Stowarzyszenie
Inżynierów
Polskich
w USA

 

  Czasopisma
    techniczne


KLIKNIJ
W RYSUNEK