KALENDARIUM


13.05.2019

Plan pracy oddziału na rok 2019

--------

Dyplom dla oddziałuCO W PRASIE
I U SĄSIADÓW
 

Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów
i Techników
w Niemczech T.Z
.

Stowarzyszenie
Inżynierów
i Techników
Polskich we Francji

Stowarzyszenie Techników
Polskich
w Wielkiej Brytani

Stowarzyszenie
Inżynierów
Polskich
w Kanadzie


  Stowarzyszenie
Inżynierów
i Techników
Polskich w Austri

Stowarzyszenie
Inżynierów
Polskich
w USA

CZASOPISMA TECHNICZNE


KLIKNIJ
W RYSUNEK