WAŁBRZYCH 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW  POLSKICH

ODDZIAŁ  WAŁBRZYCH

SIMP ZARZĄD GŁÓWNY  STATUT  ZASADY  ETYKI